สายใยเครือข่ายพี่น้องท้องถิ่น ร่วมสู้อุทกภัยในภาคอีสาน
.
จากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงที่ผ่านมา พื้นที่ทางภาคอีสานได้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทางภาคอีสาน จึงร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย สำรวจความเสียหาย เคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาด และนำเสื้อผ้าบริจาคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่
.
ทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ขอเป็นกำลังใจให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปด้วยดี
.
#ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส