เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
.
จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น และท่วมเข้าสู่พื้นที่พักอาศัยของชาวบ้านโดยรอบ ทางเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเรือ ๒ ลำ พร้อมอาสาสมัครของทางเครือข่ายฯ จำนวน ๘ คน เข้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
.
โดยเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องเร่งลงพื้นที่ในเขตบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง คือ การนำเรือสนับสนุนเข้าขนส่งอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสิ่งของบริจาคช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศ เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ
.
ทั้งนี้ ยังมีการนำทีมแพทย์และพยาบาล ไปยังจุดพักพิงชั่วคราว เพื่อตรวจสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ำท่วม พบว่าชาวบ้านเริ่มมีอาการโรคเท้าเปื่อย และโรคตาแดงเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ทีมแพทย์และพยาบาลต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการผู้ป่วยในโรคดังกล่าว และดูแลผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควบคู่กันไป พร้อมกับประเมินสภาพจิตใจ และความเครียดของผู้ประสบภัยเป็นงานสำคัญ
.
ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดระดับลงเหลือเพียง ๓๐-๕๐ เซนติเมตร จนใกล้เคียงกับสภาวะปกติ หลงเหลือไว้เพียงพื้นที่นาและเส้นทางสัญจนเข้าออกหมู่บ้าน ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงถึง ๒ เมตร ทำให้ชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือพายเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
.
เราขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว และขออยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์ที่เลวร้าย เพื่อท้ายที่สุดแล้ว เราจะสามารถก้าวผ่านมันไปด้วยกัน คนไทยไม่ทิ้งกัน
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส