ชุมชนท้องถิ่นรวมใจ ร่วมบรรเทาอุทกภัยภาคอีสาน
.
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ตอนใต้ที่ต้องรับมวลน้ำจากแม่น้ำสองสาย ก่อนจะไหลระบายลงแม่น้ำโขง
.
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตมาจนถึงปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือในทุกรูปแบบ โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ตั้งศูนย์อำนวยการ คอยประสานงาน อำนวยความสะดวก จัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์ ระดมความช่วยเหลือ และที่ขาดไม่ได้คือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และข้างเคียง ที่เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือลูกบ้านและเพื่อนบ้านอย่างทันท่วงที
.
ชาวเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวทุกคน อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นภาคอีสาน อาจสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในพื้นที่ แต่น้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไป จะช่วยบรรเทาเยียวยาให้ทุกอย่างดีขึ้น และยังเป็นการตอกย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ต้องใส่ใจและรับมือ
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส