‘โซนสร้างสุข’ ทำความรู้จักกับโซนกิจกรรม ‘โซนที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค’ (เหล้า บุหรี่ อาหาร และการออกกำลังกาย) ภายในงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ณ ห้อง Royal Jubilee
.
โซนที่ ๑ – สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยห่างไกลโรค (เหล้า บุหรี่ อาหาร และการออกกำลังกาย)
เรียนรู้วิธีการดูแลตนเอง เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ห่างไกลโรค ด้วยวิธีการ ‘ลด ละ เลิก’ พฤติกรรมเสี่ยงในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ร่วมจุดประกายและสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนได้ที่โซน ๑ ด้วยกันนะคะ
.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ http://bit.ly/2m3ygiM
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส