ประมวลผลการเรียนรู้จาก โซนที่ 2 – อาสา สร้างพลเมือง (สิ่งแวดล้อม โลกร้อน และภัยพิบัติ) ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อมอบความรู้และประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น เพื่อชาวเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จากงาน ‘เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร’ เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.
โซนที่ 2 – อาสา สร้างพลเมือง (สิ่งแวดล้อม โลกร้อน และภัยพิบัติ)
.
การทำลายความสมดุลของระบบนิเวศมีผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติในหลาย ๆ ด้าน อาทิ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก ขยะล้นเมือง รวมถึงปัญหาภัยแล้ง พายุ และน้ำท่วม หน้าที่ของชาวชุมชนคือการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และคอยเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกเมื่อ
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง