ภาคกลางระวัง! 1-7 ธ.ค. ที่ผ่านมา อุณหภูมิลด PM2.5 พุ่งสูงใน 17 ตำบล

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 1 – 7 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า อุณหภูมิที่ลดลง
ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ 17 ตำบลจากภาคกลาง
ดังนี้

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 3 ตำบล
– แขวงคลองเตย เขตคลองเตย พบค่าฝุ่น 58.73
– แขวงคลองตัน เขตคลองเตย พบค่าฝุ่น 58.73
– แขวงพระโขนง เขตคลองเตย พบค่าฝุ่น 58.73
– แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา พบค่าฝุ่น 58.73

จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี พบค่าฝุ่น 61.72

จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี พบค่าฝุ่น 51.82

จังหวัดปทุมธานี
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี พบค่าฝุ่น 51.78

จังหวัดอ่างทอง
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง พบค่าฝุ่น 51.11

จังหวัดชัยนาท
ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท พบค่าฝุ่น 55.01

จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง พบค่าฝุ่น 58.82

จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ พบค่าฝุ่น 55.43

จังหวัดสุโขทัย
ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ พบค่าฝุ่น 57.35

จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม พบค่าฝุ่น 60.50

จังหวัดพิจิตร
ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม พบค่าฝุ่น 63.48

จังหวัดนครปฐม
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน พบค่าฝุ่น 59.09

จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบค่าฝุ่น 68.80

จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา พบค่าฝุ่น 54.72

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชา
ชนเฝ้าระวัง และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่
ในที่โล่งแจ้ง และสำหรับภาคเหนือ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงสุด คือ ตำบลป่าซาง อำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีค่าฝุ่นละอองสูงสุด 43.00 มคก./ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ควรเริ่มระมัดระวังและดูแลตนเอง

สามารถดูเพิ่มเติมทุกวันได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส