ภาคเหนือฝุ่นหนัก! PM2.5 เชียงใหม่พุ่งทะลุ 150 ในช่วง 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. ที่ผ่านมา

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดจากภาคเหนือ
ที่มีค่าฝุ่นสูงทะลุ 150 มคก./ลบ.ม. อย่างน่ากลัว และนี่ก็คือรายชื่อของตำบลในประเทศ
ไทย ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน เป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของแต่ละจังหวัด ในช่วง
วันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม ที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง พบค่าฝุ่น 162.09
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง พบค่าฝุ่น 156.16

จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม พบค่าฝุ่น 156.73
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม พบค่าฝุ่น 155.30

จังหวัดลำพูน
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน พบค่าฝุ่น 148.14
ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ พบค่าฝุ่น 147.08

จังหวัดเชียงราย
ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด พบค่าฝุ่น 143.03
ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด พบค่าฝุ่น 103.62

จังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ พบค่าฝุ่น 118.87
ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พบค่าฝุ่น 99.97

จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม พบค่าฝุ่น 80.31

จังหวัดนครปฐม
ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี พบค่าฝุ่น 85.59
ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี พบค่าฝุ่น 84.21

จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที พบค่าฝุ่น 84.09
ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 84.09
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบค่าฝุ่น 84.09

จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบค่าฝุ่น 83.21

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้
ประชาชนเฝ้าระวัง และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน
หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง
และเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า
PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 34.25 คิด
เป็น 105.8%
2. ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 29.28
คิดเป็น 96.7%
3. ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 33.32
คิดเป็น 93.5%
4. ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 25.19 คิด
เป็น 93.1%
5. ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 31.42
คิดเป็น 92.9%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส