ฝุ่นไทยยังวิกฤต! 2-8 ก.พ. ที่ผ่านมา PM2.5 พุ่งทะลุ 150 ทั่วเหนือ-กลาง

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งจากภาคเหนือและภาคกลาง
และนี่ก็คือรายชื่อ 32 ตำบลที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละจังหวัด
ในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ตำบลร้องกวาง พบค่าฝุ่น 168.62
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา ตำบลนางพญา พบค่าฝุ่น 164.81
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง ตำบลหนองควาย พบค่าฝุ่น 163.64
จังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม ตำบลบ้านสา พบค่าฝุ่น 161.69
จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านสาง พบค่าฝุ่น 159.91
จังหวัดน่าน อำเภอเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท พบค่าฝุ่น 159.34
จังหวัดเชียงราย อำเภอพาน ตำบลหัวง้ม พบค่าฝุ่น 145.23
จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ตำบลเหมืองง่า พบค่าฝุ่น 142.01
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง พบค่าฝุ่น 55.11

ภาคกลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร ตำบลกกแก้วบูรพา พบค่าฝุ่น 175.11
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า ตำบลบางใหญ่ พบค่าฝุ่น 174.93
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า ตำบลวังบาล พบค่าฝุ่น 172.49
จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดกรวด พบค่าฝุ่น 172.47
จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง พบค่าฝุ่น 169.74
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลวงฆ้อง พบค่าฝุ่น 168.45
จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง ตำบลคลองตาล พบค่าฝุ่น 165.81
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม แขวงสายไหม พบค่าฝุ่น 163.32
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ ตำบลลานกระบือ พบค่าฝุ่น 159.11
จังหวัดสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี พบค่าฝุ่น 150.13
จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี ตำบลโพงาม พบค่าฝุ่น 150.10
จังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ตำบลสระสี่มุม พบค่าฝุ่น 149.62
จังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย พบค่าฝุ่น 148.50
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง ตำบลหมกแถว พบค่าฝุ่น 148.34
จังหวัดสระบุรี อำเภอดอนพุด ตำบลบ้านหลวง พบค่าฝุ่น 145.34
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี ตำบลนาขอม พบค่าฝุ่น 144.95
จังหวัดพิจิตร อำเภอสากเหล็ก ตำบลหนองหญ้าไทร พบค่าฝุ่น 144.00
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง ตำบลบางเสาธง พบค่าฝุ่น 138.44
จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ ตำบลศรีษะกระบือ พบค่าฝุ่น 130.15
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลคลองโคน พบค่าฝุ่น 122.68
จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก ตำบลโป่งแดง พบค่าฝุ่น 119.57
จังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย ตำบลขุนศรี พบค่าฝุ่น 119.10
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ตำบลบางยาง พบค่าฝุ่น 117.63

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้
ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรือ
อยู่ในที่โล่งแจ้ง และเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5
พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 121.84 คิด
เป็น 320.1%
2. ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 120.55 คิดเป็น
293.1%
3. ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 105.80 คิด
เป็น 292.2%
4. ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 111.16 คิด
เป็น 288.7%
5. ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 119.43 คิดเป็น
261.1%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส