36_อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี_การดูแลผู้ป่วยจิตเวช