PM2.5 เชียงรายทะลุ 200! ค่าฝุ่นยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง 8-14 มี.ค.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 8-14 มีนาคม ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งจากภาคเหนือและภาคกลาง และนี่ก็คือรายชื่อ 32 ตำบล ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 8-14 มี นาคม ที่ผ่านมา

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงชัย ตำบลเวียงเหนือ พบค่าฝุ่น 233.04
จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง ตำบลทุ่งกล้วย พบค่าฝุ่น 189.84
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอพร้าว ตำบลทุ่งหลวง พบค่าฝุ่น 175.10
จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด พบค่าฝุ่น 173.87
จังหวัดลำปาง อำเภองาว ตำบลหลวงเหนือ พบค่าฝุ่น 172.93
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่ยวม พบค่าฝุ่น 165.88
จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ตำบลอุโมงค์ พบค่าฝุ่น 162.41
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอบ้านโคก ตำบลม่วงเจ็ดต้น พบค่าฝุ่น 145.89

ภาคกลาง

จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง พบค่าฝุ่น 178.31
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง ตำบลวังไทร พบค่าฝุ่น 174.93
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี ตำบลหนองเต่า พบค่าฝุ่น 174.30
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี ตำบลน้ำทรง พบค่าฝุ่น 174.30
จังหวัดชัยนาท อำเภอหนองมะโมง ตำบลวังตะเคียน พบค่าฝุ่น 162.95
จังหวัดสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลวังน้ำขาว พบค่าฝุ่น 159.75
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ พบค่าฝุ่น 158.17
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลเทพารักษ์ พบค่าฝุ่น 152.52
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ ตำบลบ้านสาง พบค่าฝุ่น 151.01
จังหวัดพิจิตร อำเภอโพทะเล ตำบลบ้านน้อย พบค่าฝุ่น 149.39
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลคลองโคน พบค่าฝุ่น 132.85
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม แขวงสายไหม พบค่าฝุ่น 123.78
จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี ตำบลเสริมกลาง พบค่าฝุ่น 115.41
จังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี ตำบลนาโฉง พบค่าฝุ่น 115.10
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง ตำบลเจดีย์ พบค่าฝุ่น 114.64
จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ พบค่าฝุ่น 112.54
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม ตำบลตลุกเทียม พบค่าฝุ่น 112.50
จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง ตำบลคลองสาม พบค่าฝุ่น 109.88
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ตำบลระโสม พบค่าฝุ่น 108.83
จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองม่วง ตำบลชอนสมบูรณ์ พบค่าฝุ่น 107.34
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ พบค่าฝุ่น 100.79
จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ ตำบลทรายมูล พบค่าฝุ่น 97.88
จังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก ตำบลป่าโมก พบค่าฝุ่น 81.41
จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี ตำบลบ้านหม้อ พบค่าฝุ่น 75.27

โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวม ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง และเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวัง เป็นพิเศษ

1. ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 144.19 คิดเป็น 582.8%
2. ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 138.80 คิดเป็น 559.3%
3. ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 147.46 คิดเป็น 557.7%
4. ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 140.43 คิดเป็น 544.9%
5. ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 150.03 คิดเป็น 530.3%

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

สามารถติดตามสถานการณ์ pm 2.5 ได้ทุกวันอังคาร ผ่านเพจสุขภาวะชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส