ไฟป่ายังทำพิษ! PM2.5 กระจายทั่วพื้นที่เหนือ-กลาง ตลอดช่วง 5-11 เม.ย.

จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 5 – 11 เมษายน ที่ผ่านมา

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ และนี่ก็คือรายชื่อของ 5 ตำบล ที่มี ค่าฝุ่นสูงสุดจากภาคเหนือและภาคกลาง ตลอดช่วงวันที่ 5 – 11 เมษายน ที่ผ่านมา

จังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม ตำบลแม่สุก พบค่าฝุ่น 175.11 จังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง ตำบลบ้านเก่า พบค่าฝุ่น 175.10 จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านตุ่น พบค่าฝุ่น 175.09 จังหวัดน่าน อำเภอเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท พบค่าฝุ่น 175.07 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ตำบลดอนหญ้านาง พบค่าฝุ่น 175.07

เมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน นี่ก็คือ 5 พื้นที่ที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ขอให้ชาวชุมชนโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

1. ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 87.74 คิดเป็น 314.1%
2. ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่ม ขึ้น 124.16 คิดเป็น 297.3%
3. ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 122.94 คิดเป็น 286.1%
4. ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 122.65 คิดเป็น 283.5%
5. ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 122.88 คิดเป็น 276.8%

ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส