กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กระตุกมหาดไทย ปลดล็อค อบต. จ้างงานชาวบ้านได้

มีสารพัดวิธีที่คนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมป้องกัน COVID-19 เอาเป็นว่าอะไรที่ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศนี้ทำ ที่ร่องเคาะก็เห็นงามตามด้วยทั้งนั้น ไม่ว่าการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักไม่ใช่ตระหนก การตั้งจุดคัดกรอง การทำหน้ากากอนามัยซึ่งตั้งเป้าไว้ 8,000 ชิ้น แต่กลับได้ถึง 20,000 ชิ้น การกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากแทบทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งคนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

“ประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก อย่างร้านค้าก็ขอความร่วมมือเปิดหน้าร้านแค่ช่องเดียว ใครจะซื้ออะไรให้บอกแล้วเจ้าของร้านจะไปหยิบมาให้ เราขอความร่วมมือเจ้าของตลาดสดให้หมั่นทำความสะอาด จัดเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ในชุมชนก็ยังตกลงกันด้วยว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากมาซื้อของจะไม่ขายให้”

ทำทุกอย่างด้วยดีแล้ว แต่มีบางสิ่งที่นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เห็นว่า หากสามารถทำได้จะช่วยทำให้ชาวบ้านมีความสุขมากขึ้น นั่นคือการจ้างงาน เพราะมาตรการต่าง ๆ นานาที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกับการหารายได้ของประชาชน และตนในฐานะแกนนำเครือข่าย อบต. ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ปรับแก้กฎระเบียบ เพื่อปลดล็อคให้ท้องถิ่นสามารถจ้างงานโดยใช้เงินของท้องถิ่นเองได้

“ใช้เงินสะสมของท้องถิ่นจ้างงานเป็นรายครอบครัวหมุนเวียนกันไป โดยอาจจ้างเป็นวงรอบ ครอบครัวหนึ่งทำ 10 วัน วันละ 300 บาท รวมได้ 3,000 บาท ก็ยังพอเอามาจับจ่ายใช้สอย เกิดการจ้างงาน เม็ดเงินหมุนเวียน กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ถ้าทำได้จะดีมาก เพราะเรื่องอื่นๆ อบต. มีอำนาจทำได้อยู่แล้ว เหลือเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว แต่ก็ยังไม่ทราบว่าทางมหาดไทยคิดเห็นอย่างไร”

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส