สูงวัยสู้โควิด ปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดกิจกรรมมากคุณค่าที่นาคูณใหญ่

ตัวเลขเมื่อปี 2561 ระบุว่า ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีประชากรราว 4,700 คน มีผู้สูงอายุ 620 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาที่ตามมาก็คืออัตราความเจ็บป่วยทางกายตามกาลเวลา และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุจากการต้องอยู่เพียงลำพัง เห็นสถานการณ์ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่จึงตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (10) ขึ้นมาเมื่อปี 2560 โดยมีนักเรียนรุ่นหนึ่ง 50 คน มาร่วมบุกเบิก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ดำเนินกิจกรรมมาได้ดี มีเสียงตอบรับที่เป็นบวกจากคนในชุมชน รอยยิ้มของผู้สูงอายุเกิดขึ้น จากการได้พบปะพูดคุยเพื่อนพ้อง รวมทั้งฝึกปรือรื้อวิชาทั้งใหม่เก่า ทว่าทุกอย่างกลับต้องหยุดลงเมื่อเกิดโรคระบาด COVID-19 ไวรัสที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุซึ่งมีร่างกายเปราะบาง

โรงเรียนผู้สูงอายุที่เคยมีนักเรียนรุ่นตายายมาเรียนทุกวันอังคารต้องปิดลงชั่วคราว เพราะการมารวมกันในชั้นเรียนนั้น เสี่ยงเกินไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิ่งที่ทำมานั้นยังประโยชน์ต่อ นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ บอกว่า ถึงโรงเรียนผู้สูงอายุต้องหยุดเรียนชั่วคราว แต่ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้ร่มไทรของชุมชนได้แสดงศักยภาพออกมา

“โรงเรียนผู้สูงอายุปิดเรียนเพราะต้องลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เรายึดหลัก social distancing แต่ยังมีกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุ เพื่อแจ้งสถานการณ์ไวรัส COVID-19 และมีกิจกรรมอบรมการปฏิบัติตนเองในสถานการณ์ปัจจุบัน

“อีกทั้งมีหน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อให้กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุได้จัดทำ ทั้งไว้ให้ตนเองและครอบครัวไว้ใช้งาน ทั้งเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนของตนเอง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และพระภิกษุสามเณร”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ บอกอีกว่า ขณะนี้มีนโยบายให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองด้วยการอยู่บ้าน พร้อมทั้งให้ทุกคนในครอบครัวช่วยดูแลและแนะนำการปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กิจกรรมใด ๆ เช่นงานบุญประเพณีซึ่งเคยเข้าร่วมสม่ำเสมอก็ให้งดไว้ก่อน ซึ่งได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดี

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส