ฝุ่นเหนือบนลดฮวบ แต่ PM2.5 กลางยังคงสูง ในช่วง 26 เม.ย. – 2 พ.ค.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง กลับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 49.51 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 23.78
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 65.81 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 8.88
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 70.57 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 21.76
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกข้างนอกบ้าน หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง
.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส