สู้โควิดด้วยศรัทธา บทบาทผู้นำศาสนาที่กะลุวอเหนือ

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเส้นทางหลักของคนที่ต้องเดินทางไปมาระหว่างไทย-มาเลเซีย ในฐานะเมืองที่เกือบ ๆ จะเป็นหน้าด่านของสองประเทศ นอกจากโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นทุนเดิมแล้ว อีกแง่หนึ่งก็คือพื้นที่เสี่ยงของการเกิดโรคระบาดตามมาด้วย โจทย์ยากของคนที่นี่จึงหมายถึงการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตปกติเอาไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องป้องกัน COVID-19 ไปพร้อมกันด้วย

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า หน่วยงานในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ใครมีความพร้อมเรื่องใดก็นำมาแบ่งปัน ทั้งองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งงบประมาณ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคระบาด

“ชาวบ้านเองก็มีคำถามของเขา ว่าทำไมจู่ ๆ มาห้ามเขานั่งพูดคุยกัน พบปะกัน ซึ่งมันก็เกิดอคติขึ้น เพราะเขาไม่เข้าใจ เราจึงต้องทำงานเชิงรุกในการอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย อธิบายถึงมาตรการ ข้อปฏิบัติ คำสั่ง นโยบาย มีการนำป้ายไวนิล ป้ายต่าง ๆ
ไปติดไว้ในที่ชุมชน มัสยิด วัด ทางเดิน ถนน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด”

นอกจากเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่ร่วมกันทำงานอย่างขะมักเขม้น อีกกลุ่มที่ได้รับคำชมมากก็คือผู้นำศาสนา ที่มีบทบาทในการพูดคุยกับชาวบ้าน กระทั่งสร้างความเข้าใจ นำมาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือบอกว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะกลไกผู้นำโดยธรรมชาติ กล่าวคือ ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในผู้นำศาสนาอยู่แล้ว

“จากเดิมร้านน้ำชาจะมีเป็นที่รวมตัวของชาวมุสลิมในชุมชน ตอนนี้ก็เหลือเพียงการขายอาหารเช้าอย่างเดียว ไม่มีการนั่งดื่มชา กาแฟแล้ว ชาวบ้านเขาก็หลีกเลี่ยงเพราะกลัวโรคระบาด”

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส