เจดีย์ชัยฮ่วมปะ กฎตำบลเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัย

ถ้าโรคระบาด COVID-19 กำลังทดสอบความเข้มแข็งของคนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการประลองกำลังน่าจะทำให้ยิ้มได้อยู่บ้าง เมื่อนับถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่แต่อย่างใด กระนั้นในความสบายใจก็ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่า การสู้กับไวรัสยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดยกหรือจบเกม การ์ดตกเมื่อใดก็อาจหงายหลังได้ทุกวินาที

นายสมาน วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย เล่าให้ฟังว่า ต้นทุนสำคัญของพื้นที่คือการมีภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่า “ฮ่วมปะ” หรือการเวียนพบปะกันตามแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการพบหน้าค่าตากันนี้เองที่นำมาสู่การมี “กฎตำบล” ซึ่งเป็นระเบียบข้อบังคับของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เหล่านี้คือวิธีการทำงานเดิมซึ่งมีอยู่อย่างเข้มแข็ง ต่อเมื่อเกิดโรคระบาดในพื้นที่ วิธีการหาข้อตกลงผ่านการ “ฮ่วมปะ” ก็ถูกนำมาปรับใช้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ยกตัวอย่างจากการจัดงานฌาปนกิจศพ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีบทบาทให้ความรู้คนในพื้นที่ เช่น คณะกรรมการตำบลจะคอยให้คำแนะนำเรื่องการกระชับเวลา การกำหนดพื้นที่อาหารปลอดภัย การจัดที่นั่ง ส่วนกลุ่มสารวัตรอาหารจะคอยให้คำแนะนำเรื่องการจัดเมนูที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและค่าใช้จ่าย ขณะที่กลุ่ม อสม. คอยดูแลจุดคัดกรอง และ รพ.สต. เป็นผู้ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค

นายสมาน ยังบอกอีกว่า นอกจากเจ้าหน้าที่ข้างต้นแล้ว กลุ่มเด็กและเยาวชนก็มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็น เพราะมีศักยภาพในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอยู่แล้ว ส่วนผู้สูงอายุก็จะคอยแนะนำว่า จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดพิธีกรรมตามประเพณีได้อย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ความเชื่อความศรัทธาของชุมชนสามารถเกิดขึ้นสอดคล้องกับการป้องกันโรคระบาดที่กำลังเผชิญ

การแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยคนในชุมชนอย่างเคร่งครัดเช่นนี้ คนได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นความปลอดภัยของคนในชุมชนเอง

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส