Grab Drug ยโสธร ยาเคลื่อนที่ เดลิเวอรี่ถึงผู้ป่วย

ยูนิฟอร์มสีฟ้า หน้ากากอนามัยพร้อม หมวกกันน็อคสวมเรียบร้อย มอเตอร์ไซค์พร้อมออกทำงาน มันควรจะเป็นภาพคุ้นตาที่พบเห็นมากขึ้นในช่วงโรคระบาด เพียงแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเคย เพราะที่ครึ่งเบาะหลังของสองล้อเครื่องมีกล่องสีเขียวภายในบรรจุยาสารพัดชนิดเพื่อส่งตรงถึงผู้ป่วยเรื้อรัง นี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ปรับใช้วิธีการส่งของเดลิเวอรี่เชิงพาณิชย์อันโด่งดังให้กลายเป็นการส่งยาจากโรงพยาบาลถึงมือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาโรคระบาด COVID-19

นายปานทอง ผุดผ่อง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุ่งนางโอก เล่าว่า ปกติแล้วผู้ป่วยเบาหวาน หรือกลุ่มโรคเรื้อรังต้องมารับยาที่ รพ.สต. เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนก็จะมียาหนึ่งกล่องเตรียมไว้ให้ แต่เมื่อเกิดโรคระบาด COVID-19 รพ.สต. ต้องใช้มาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างเพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ จึงมีแนวคิดการส่งกล่องยาไปให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุ โดยแนวคิดนี้ปรับใช้จากการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ซึ่งเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

“เดิมทีเราส่งแบบกล่องเล็ก ๆ รายคน แต่ปัญหาที่พบคือไม่ค่อยสะดวก จึงปรับให้เหมือนการส่งอาหารเดลิเวอรี่ ที่มีกล่องขนาดใหญ่แล้วเรานำยาแต่ละกล่องของผู้ป่วยใส่ลงไป โดยมี อสม.เป็นผู้ดำเนินการ 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน เอาไปส่งให้ถึงบ้านผู้ป่วย”

สำหรับกระบวนการทำงานนั้น ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุ่งนางโอก อธิบายว่า โรงพยาบาลยโสธรจะแจ้งมายัง รพ.สต. ล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาและผู้ป่วยในพื้นที่ จากนั้นหน่วยกู้ชีพของ อบต. ซึ่งต้องเดินทางรับส่งผู้ป่วยเป็นประจำอยู่แล้วจะรับยาจากโรงพยาบาลยโสธรมายัง รพ.สต.ทุ่งนางโอก พร้อมกันเลย ซึ่งขั้นต่อไปคือ รพ.สต. จะแจ้งไปยัง อสม. ทาง Line หรือ Facebook กลุ่ม เพื่อมารับยาไปส่งยังผู้ป่วยตามรายชื่อที่ระบุ

“ขณะนี้ รพ.สต.รับผิดชอบดูแลคน 9 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ซึ่งเราทำงานมากว่า 2 เดือนแล้ว ได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านดีมาก ๆ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็อุ่นใจไม่ต้องเดินทางมาเอง กลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ ก็ดีใจที่ไม่ต้องลำบากไปรับยาถึง รพ.สต. อีก และที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเรื่องการติดไวรัส COVID ด้วย

“หลังจากที่เราทำโครงการนี้มากว่า 2 เดือน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกคนหนุนให้ยกระดับการดำเนินการทั้งจังหวัดยโสธร และให้ทำต่อเนื่องไปอีก แม้จะสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัสไปแล้วก็ตาม”

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส