อากาศดีกลับมาแล้ว! ฝุ่นไทยลด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ตลอดช่วง 10 – 16 พ.ค.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 30.37 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 3.49
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 36.28 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 8.39
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 43.52 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 13.39
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว แสดงถึงแนวโน้มที่ดีขึ้น ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือกลับมาอยู่ในระดับที่ดี ส่วนปริมาณฝุ่นละอองของภาคกลางก็กลับมาอยู่ในระดับปานกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส