ค่าฝุ่นยังคงที่! PM2.5 ไทยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดช่วง 17 – 23 พ.ค.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 40.13 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 9.76
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 41.71 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 5.43
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 46.16 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 2.64
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว ทั้งของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส