อากาศปลอดโปร่ง แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ภาคกลางค่าฝุ่นลดต่อเนื่อง ภาคเหนือยังเพิ่ม
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลงและอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 39.54 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 3.91
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 35.78 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.45
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 33.53 ลงลดจากสัปดาห์ก่อน 8.43
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว ทั้งของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส