ฟ้าโปร่ง! ฝุ่นเหนือลดต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ตลอดช่วง 7 – 13 มิ.ย.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณลดลง ในขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองของภาคกลาง มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 32.76 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 6.78
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 32.47 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 3.31
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 36.34 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 2.81
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว ทั้งของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เป็นอันตราย
ต่อประชาชน

.
สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส