ติดตามชม! งานเสวนาออนไลน์ ‘พ้นภัยวิกฤตด้วย ความมั่นคงทางอาหาร’
.
ขอเชิญร่วมชมงานเสวนาออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ท่ามกลางความวิกฤต โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่! งานเสวนาผ่าน Facebook Page ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 63 เวลา 10.00น. ในหัวข้อ ‘พ้นภัยวิกฤตด้วย ความมั่นคงทางอาหาร’
.
โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้

 1. คุณสายัณห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  2. คุณณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัด ทต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
  3. คุณเสน่ห์ แพงมา ปลัด อบต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  .
  พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ
 2. น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.
  2. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  .
  พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สนใจ สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามกันได้ผ่านทาง Facebook เพจ สุขภาวะชุมชน ในวันที่ 18 มิถุนายน 63 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  .
  #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
  #ชุมชนเข้มแข็ง
  #สสส