ยังรักษาระดับได้! PM2.5 เหนือ – กลาง ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ตลอดช่วง 14 – 20 มิ.ย.
.
จากการสำรวจคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เมื่อวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
.
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง มีปริมาณลดลง ในขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองของสัปดาห์ก่อน โดยตลอดช่วงวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2563
– ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 31.18 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.58
– ภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 35.14 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 2.67
– ภาคกลาง มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยอยู่ที่ 35.10 ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.24
.
โดยปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าว ทั้งของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
.

สามารถดูค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ https://gistda.or.th/main/th/node/3419
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส