ติดตามชม! งานเสวนาออนไลน์ สุขสนทนา “คนชุมชนท้องถิ่น : เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม”
.
ขอเชิญร่วมชมงานเสวนาออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปิดเทอมของเด็ก ๆ ในชุมชนท้องถิ่น ท่ามกลางการระวังป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโควิด-19 รอบสอง โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่! งานเสวนาผ่าน Facebook Page ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 63 เวลา 14.00 น. ในหัวข้อ “คนชุมชนท้องถิ่น : เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม”
.
โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้
1. คุณจิระศักดิ์ แก่นดู่ ผอ.กองการศึกษา ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
2. คุณนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัด ทต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
3. คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง นายก อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
.
พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ
1. น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนัก 3
2. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สนใจ สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามกันได้ผ่านทาง Facebook เพจ สุขภาวะชุมชน ในวันที่ 26 มิถุนายน 63 เวลา 14.00 น.
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส