‘อบต.แว้ง’ ปรับโมเดล รับมือปัญหาโภชนาการเด็กช่วงโควิด-19
.
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กในท้องถิ่น ‘ขาดโอกาส’ ในการเข้าถึงโภชนาการที่ดี สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
.
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เด็ก ๆ จะไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ได้ แต่ทางศูนย์จะปรุงอาหารให้เด็ก ๆ ตลอดวันจันทร์ – ศุกร์ เตรียมเสบียงอาหารจากครัวชุมชนให้ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยให้ผู้ปกครองเป็นคนมารับอาหารแทนเด็ก ๆ หากผู้ปกครองไม่สะดวก คุณครูประจำศูนย์จะเป็นผู้ลงพื้นที่แจกอาหารด้วยตนเอง
.
นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังปรับเปลี่ยนจากการแจกนมโรงเรียนพาสเจอร์ไรส์ เป็นการแจกนมยูเอชทีแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา
.
ที่มา : ข้อมูลจาก งานเสวนา ‘ชุมชนท้องถิ่นกับการรับมือภาวะโภชนาการเด็กยุคโควิด-19’ โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 63
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส