‘ทต.สถาน’ ชูแนวทาง สร้างโภชนาการที่ดีให้เด็ก แม้ในช่วงโควิด-19
.
การระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็ก ๆ ในชุมชนหลายแห่ง ‘ขาดโอกาส’ ในการเข้าถึงโภชนาการอาหารที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ เหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด ทาง ทต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย จึงริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ปรับวิถีการทำงานเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
.
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เด็ก ๆ จะไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ได้ ทางศูนย์ดูแลเด็กเล็ก จึงจัดการจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะ โดยจะให้ผู้ปกครองเป็นคนมารับอาหารแทนเด็ก ๆ และคอยให้คุณครูลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตรวจเช็กความปลอดภัยของเด็กในชุมชน
.
ที่มา : ข้อมูลจาก งานเสวนา ‘ชุมชนท้องถิ่นกับการรับมือภาวะโภชนาการเด็กยุคโควิด-19’ โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 63
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส