‘อบต.แก้งแก’ ลงพื้นที่ดูแลเด็กเล็ก เร่งแก้ปัญหาโภชนาการจากโควิด-19
.
ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ การที่เด็ก ๆ หลายคน ‘ขาดโอกาส’ ในการเข้าถึงโภชนาการอาหารที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน ทาง อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ไม่นิ่งนอนใจ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหา จนเกิดเป็นวิธีการดังนี้
.
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทางศูนย์ดูแลเด็กเล็ก จะให้คุณครูประจำศูนย์เข้าไปติดตามสถานะของเด็ก ๆ ในพื้นที่เพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย และคอยแจกเสบียงอาหารให้เด็ก ๆ ตามหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนจากการแจกนมโรงเรียนพาสเจอร์ไรส์ เป็นการแจกนมยูเอชทีแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา
.
นอกจากการรับมือที่มีประสิทธิภาพแล้ว ผลจากวิกฤตในครั้งนี้ ยังทำให้ภาคีเครือข่ายฯ ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของ ‘ฐานข้อมูลชุมชน’ ที่ทำให้ท้องถิ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับการประสานงานและความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกคนในชุมชน
.
ที่มา : ข้อมูลจาก งานเสวนา ‘ชุมชนท้องถิ่นกับการรับมือภาวะโภชนาการเด็กยุคโควิด-19’ โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 63
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส