พระช่วยโยม ตู้ปันสุขวัดดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

หากเป็นสถานการณ์ปกติ การทำบุญตักบาตรมักเป็นกิจกรรมที่ญาติโยมถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์ ใครมีปัจจัยกี่มากน้อยก็แบ่งปันทำบุญเพื่อความสุขทางใจของฆราวาส และเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา แต่ในวันที่เกิดโรคระบาด กิจกรรมดูเหมือนจะสลับกันเล็กน้อย แต่ได้ผลเหมือนกันนั่นคือความสุขที่ใจ และอิ่มที่กาย

ที่วัดดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระและเณรช่วยกันยกตู้กับข้าวที่มีในวัดมาเปลี่ยนภารกิจเล็กน้อย จากที่เคยตั้งไว้ในซอกมุมของวัดตู้กับข้าวนั้นถูกจัดวางที่ลานวัดซึ่งมองเห็นได้ง่าย สิ่งของเครื่องใช้ใด ๆ ที่วัดมีก็ถูกนำมาจัดแจง หรือหากญาติโยมมีอะไรอยากทำบุญด้วยก็เอามาร่วมแบ่งปัน เสร็จสรรพรวดเร็วและเรียบง่ายก็เขียนข้อความติดเอาไว้ด้านบนว่า “ตู้ปันสุข”
.
พระอาจารย์ใบฎีกาเจริญศักดิ์ สิริภทโท หรือ พระอาจารย์อ๊อด เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว เล่าให้ฟังว่า การเห็นผู้คนเดือดร้อนทุกหัวระแหงทำให้ตนและพระลูกวัดร่วมกันคิดว่าจะช่วยเหลือชุมชนอย่างไรได้บ้างจึงเห็นว่าวัดมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่แบ่งปันคืนความสุขให้กับสังคมด้วยการทำตู้ปันสุขขึ้นมา
.
“เณรในวัดต่างก็เข้ามาช่วยกันโดยใช้ตู้กับข้าวที่มีอยู่ในวัดมาวางสิ่งของต่าง ๆ ไว้ และเริ่มมีคนมาบริจาค ทั้งของกินของใช้ ยารักษาโรคซึ่งมีของหลากหลายมาก บางคนมาจากกรุงเทพฯ โคราช จังหวัดใกล้เคียง มีร้านค้า ผู้ประกอบการ และคนในชุมชน พื้นที่นำข้าวของมาช่วยกัน”

พระอาจารย์อ๊อด กล่าวด้วยว่า สำหรับตู้ปันสุขนั้นแตกต่างจากโรงทานที่ต้องใช้เวลาและทุน ขณะเดียวกันก็มีเปิดเป็นเวลา แต่การตั้งตู้ปันสุขนั้นตั้งไว้ตลอด แบ่งปันได้ตลอดทั้งผู้ให้และผู้มารับ ไม่จำกัดเวลา โดยวัดคิดเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนเป็นหลัก เพราะที่นี่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีคนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก มีทั้งคนทำงานกินเงินเดือน คนทำไร่ทำนา ปลูกผัก คนหาเช้ากินค่ำ โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้แรงงานซึ่งมีอยู่จำนวนมาก คนเหล่านี้ล้วนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจาก COVID-19 กันถ้วนหน้า การเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนยามยากนั้นถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่พระสงฆ์ควรทำ
.
“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นบทสวดไตรสรณคมน์ โดยเฉพาะ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ซึ่งเราขอให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่ลำบาก เราในฐานะพระสงฆ์ก็ต้องทำหน้าที่เป็นที่พึ่งให้ได้อย่างแท้จริง เพื่อแบ่งปัน บรรเทาความทุกข์โศก เป็นจุดศูนย์กลางของการให้ที่ทั้งผู้รับและผู้ให้ต่างก็สุขใจ และตู้ปันสุขที่วัดดอนแก้ว จะยังคงอยู่ตราบใดที่ยังมีการแบ่งปันก็จะตั้งอยู่ตลอดไปแม้หมดภัยโรคระบาดแล้วก็ตาม”

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส