เจ้าหน้าที่ อบต. จังหวัดแพร่ สละเงินเดือน เติมตู้ปันสุข

แม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนัก แต่ตู้ปันสุขก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งปันซึ่งกันและกันของคนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพราะในกลุ่มคนที่อยู่รอดปลอดภัยก็ยังมีกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ ตู้กับข้าวธรรมดา ๆ จึงกลายเป็นตู้พิเศษเมื่อถูกนำมาใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ ข้าวสาร น้ำปลา และอาหารอื่น ๆ ที่คนในชุมชนนำมาหยิบยื่นให้กัน

นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย บอกว่า คนหนุ่มสาวไปทำงานในเมืองใหญ่ หรือไม่ก็เดินทางไปต่างประเทศ จึงทำให้ส่วนใหญ่คนที่ยังอยู่คือเด็กและคนชรา หลายคนทำมาค้าขาย ซึ่งหลังเกิดโรคระบาดทำให้ตลาดปิดลงไปชั่วคราว คนจำนวนมากขาดรายได้ แม้ไม่ได้รับความเจ็บป่วยโดยตรงแต่ก็ได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจ การทำตู้ปันสุขจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ได้บ้าง

“ที่ผ่านมาหลังจากเปิดตู้ปันสุขก็มีคนมาบริจาคอย่างต่อเนื่อง เรามีการประชาสัมพันธ์ และมีการบอกปากต่อปากกันไปว่าเรามีจุดตู้ปันสุขที่หน้า อบต. ซี่งได้รับความร่วมมืออย่างดีและมีทยอยมาไม่ขาดสาย มีทั้งคนให้และคนรับ คนที่มาเอาเขาก็มีความสุข ส่วนคนที่มีมากก็นำของมาเติมตู้มาบริจาคตามกำลัง ซึ่งจากประเมินคิดว่าเป็นสัดส่วนที่ช่วยเหลือกันไปได้
.
“นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ช่วยกันสละเงินเดือนเดือนละครั้งประเดิมไปแล้วเพื่อซื้อของเข้าตู้ปันสุข หรือถ้าคนไหนมีเงินเดือนมากกว่าก็บริจาคได้ตามความสะดวก เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์โควิดจะยุติ”
.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย บอกด้วยว่า หลังจากเกิดโรคระบาดทำให้เกิดแนวคิดสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมา เพราะคนที่ไปทำงานในเมืองต่างกลับมาเพื่อตั้งหลักในบ้านเกิด จึงทำให้มีแนวคิดสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อทำให้คนเหล่านี้ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นอีก

“บางคนต้องการที่จะทำไร่องุ่น เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และทำไวน์องุ่น ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญ โดย อบต. จะทำหน้าที่สนับสนุน ให้ความรู้ ต่อยอดในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ หรือชาวบ้านในพื้นที่ จากอาชีพหลักคือทำนา และปลูกหน่อไม้หวาน บางคนก็อยากจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ชาวบ้านที่นี่มีต้นทุนสำคัญคือความขยันอยู่แล้ว”

#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส