เพราะการขาดสติของคุณเพียงคนเดียว อาจหมายรวมถึงความปลอดภัยที่หายไปจากคนที่คุณรัก

มีสติสู้วิกฤต!
เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว เพื่อชุมชนที่คุณรัก

.
เข้าพรรษานี้ ‘งดเหล้า’ แล้วมามีสติไปด้วยกันนะ
.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
#งดเหล้าเข้าพรรษา
#สุราพาคิดน้อยด้อยความปลอดภัย
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส