“ปลูกผักไร้ดิน” ทต.แม่ข่า จากอาชีพเสริม สู่รายได้หลักของคนชุมชน ชุมชนท้องถิ่นร่วมมือฝ่าทางตันด้วยอาชีพในชุมชน
.
สามารถติดตามได้ใน Facebook Live งานเสวนาออนไลน์ “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกันชุมชน สร้างอาชีพ สร้างคน” ผ่านช่องทาง Facebook Page : สุขภาวะชุมชน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 63 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส