ท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน-ศก.ชุมชน
.
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับมหภาคและระดับชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แต่สำหรับคนที่มองหาโอกาสจากวิกฤติ แล้วโควิดอาจกลับกลายเป็นบทพิสูจน์ที่วัดความเข้มแข็งของชุมชน
.

โดยเฉพาะใจที่แข็งแรงของคนที่ยืนหยัดว่า วิกฤติแค่ไหนก็ไม่หวั่น ร่วมฟังชุมชนตัวอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านวิกฤติผ่านเสวนาออนไลน์ “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งภูมิคุ้มกันชุมชน สร้างอาชีพ สร้างคน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส