ท่ายางผนึกกำลัง 11 ชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

เพชรบุรี – อำเภอท่ายาง ผนึกกำลัง 11 ชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เผยว่า วานนี้ (8 ส.ค.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน โดยมี น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายอำเภอท่ายาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม การทำงานกับคนและชุมชนท้องถิ่นย่อมมีความหลากหลาย และการทำงานร่วมกับคนและชุมชนท้องถิ่นที่ดีนั้นต้องเข้าใจความหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือต่อยอดงานพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้าน นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ “สุขภาวะชุมชนสู่อำเภอท่ายางเมืองแห่งความสุข” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ได้แก่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการให้ความสำคัญต่อการนำใช้ข้อมูล ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ในการรวมพลังเรียนรู้พัฒนางานและกิจกรรมเพื่อการจัดการตนเอง เพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ให้มีภูมิต้านทานต่อภาวะสังคมของทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม และยั่งยืน บนวิถีชุมชนอย่างพอเพียง

หลังจากนั้น ภาคีเครือข่ายของอำเภอท่ายาง จำนวน 11 ตำบล และอำเภอแก่งกระจาน 1 ตำบล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากนั้น ยังมีการออกบูทของชุมชนต่างๆ ในอำเภอท่ายาง ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตนเองมานำเสนออีกด้วย

.
ที่มา : MGR Online
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส