เตรียมรับชม! งานเสวนาออนไลน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยมือชุมชน”
.
ขอเชิญร่วมชมงานเสวนาออนไลน์ โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่จะพาทุกคนเข้าไปสำรวจวิถีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในแบบของชาวชุมชน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการใช้น้ำในการเกษตรอย่างทั่วถึง! งานเสวนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในหัวข้อ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยมือชุมชน” ผ่าน Facebook Page : สุขภาวะชุมชน
.
โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้
1. คุณโกเมศร์ ทองบุญชู
ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
2. คุณรัฐวุฒิชัย ใจกล้า
นายก อบต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
3. คุณประเสริฐ ไชยสุข
ปลัด อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
.
พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ
1. คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนัก 3
2. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สนใจ ประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในแบบของชาวชุมชน สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามกันได้ ผ่านทาง Facebook เพจ สุขภาวะชุมชน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส