เตรียมรับชม! งานเสวนาออนไลน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการขยะอย่างยั่งยืน คืนประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น”
.
ขอเชิญร่วมชมงานเสวนาออนไลน์ โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีจัดการกับขยะครัวเรือนที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และหลากหลายวิธีต่อยอดขยะในแบบของชุมชน ให้กลายเป็นประโยชน์ครั้งใหม่! งานเสวนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในหัวข้อ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการขยะอย่างยั่งยืน คืนประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น” ผ่าน Facebook Page : สุขภาวะชุมชน
.
โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้
1. คุณวิลัยพนม สุพร นายกเทศมนตรี ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
2. คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
3. คุณอิสรีย์ ตะเภา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ไม้งาม อ. เมือง จ.ตาก
.
พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ
1. คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนัก 3
2. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สนใจ ประเด็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในแบบของชาวชุมชน สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามกันได้ ผ่านทาง Facebook เพจ สุขภาวะชุมชน ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส