‘อบต.บ้านตุ่น’ ดันโมเดลจัดการน้ำ สู้ภัยแล้งด้วย ‘ธนาคารน้ำ’

.

ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ อย่างการขาดแคลนน้ำเมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการน้ำชลประทาน คือสิ่งที่ชาวบ้านใน อบต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ต้องพบเจอมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งชุมชน ตัดสินใจสร้าง ‘ธนาคารน้ำ’

.

หากอยากรู้ว่า การสร้างธนาคารน้ำชุมชน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ก็อย่าลืมมาติดตามกันต่อใน Facebook Live งานเสวนาออนไลน์ “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยมือชุมชน” ผ่านช่องทาง Facebook Page : สุขภาวะชุมชน ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส