‘ทต.ผึ่งแดด’ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ชูประโยชน์จากขยะ สร้างสวัสดิการ สร้างรายได้
.

ปัญหาจากขยะใน ทต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร มักเกิดขึ้นจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ทางชุมชนเล็งเห็นถึงปัญหาที่ตามมา จึงผุดไอเดีย! คัดแยกขยะก่อนทิ้ง แล้วนำขยะที่รีไซเคิลได้ไปสร้างเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ สร้างรายได้!

.

นอกจากการต่อยอดทางรายได้แล้ว ทางชุมชนยังหยิบเอาขยะมาสร้างเป็นสวัสดิการให้คนในชุมชนอีกด้วย แต่จะใช้วิธีการใดนั้น สามารถติดตามได้ใน Facebook Live งานเสวนาออนไลน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการขยะอย่างยั่งยืน คืนประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น” ผ่านช่องทาง Facebook Page : สุขภาวะชุมชน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

.

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส