ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก สางปมขยะ! ผุดโครงการถนนสะอาด ปลอดถังขยะ
.
เดิมที ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก มีปัญหาขยะชุมชนที่ไม่ถูกคัดแยก ปะปนกันจนล้นถัง ก่อให้เกิดความสกปรก ทางชุมชนจึงลุกขึ้นปรับเปลี่ยน ผุดโครงการถนนสะอาด สร้างความตื่นตัวเรื่องการคัดแยกขยะ
.
หากอยากรู้ว่า ‘โครงการถนนสะอาด’ คืออะไร? และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้าง? อย่าลืมติดตามกันต่อได้ใน Facebook Live งานเสวนาออนไลน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการขยะอย่างยั่งยืน คืนประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น” ผ่านช่องทาง Facebook Page : สุขภาวะชุมชน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส