๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่