เตรียมพร้อมกับเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (ภาคเหนือ)
.
ขอเชิญชาวเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมชมงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในวาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
.
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิด แนวทาง และวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่การสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคม และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
.
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นจะถูกจัดขึ้นทั้งหมด ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อแฟ้นหาสุดยอดผู้นำแต่ละประเด็นการขับเคลื่อนจากทุกภาค
โดยเริ่มจากภาคเหนือ ที่จังหวีดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และภาคกลาง ที่จังหวัดกรุงเทพฯ
เพื่อนำมาซึ่งสู่เวที “ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”ในปลายเดือนตุลาคม ที่กรุงเทพมหานคร
.
โดยในเวทีภาคเหนือ จะมีเวทีเสวนา ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจ การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การตั้งรับสถานการณ์วิกฤต เป็นต้น
.
สามารถรับชม LIVE งานเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เพจสุขภาวะชุมชน
.