จ.อ่างทอง จับมือ ส่วนท้องถิ่นและสสส. หนุนเสริมกลไกการพัฒนาคุณภาพอำเภอไชโย

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมกลไกการพัฒนาคุณภาพ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคกลาง นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนัก 3

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการคือการทำหน้าที่เป็นกลไกเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ให้เกิดรูปธรรมภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การบริหารจัดการขยะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งให้มีการดำเนินงานเชิงบูรณาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมกลไกการพัฒนาคุณภาพอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เกิดขึ้นระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่พักกลางและประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

.
ที่มา : สยามรัฐ
#สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
#สสส