คู่มือพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสถาบันวิชาการและ ศรร.ผส. 24-25 พ.ค. 61