นางศิริลักษ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ สานพลังองค์กร…ร่วมสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563