น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวปาถกฐาในหัวข้อ “สานพลังองค์กร…ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563