09_เอกสารประกอบหมายเลข-2-บัตรคำถาม-ประเด็นเศรษฐกิจ