ปัญหาเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด  เด็กแว๊น เด็กออกจากระบบการศึกษาก่อนกำหนด  รวมไปถึงปัญหาการติดจอโทรศัพท์มือถือ เป็นปัญหาที่ทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชนต่างกังวลใจ และพยายามหามาตรการเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะสายเกินไป  เช่นเดียวกันกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ชวนคนในชุมชน ร่วมกันลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ดึงเด็กและเยาวชนออกห่างจากปัญหาดังกล่าวให้ได้

นายณรงค์ บวชสันเทียะ รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวถึง แนวทางการในการแก้ไขปัญหาว่า  ทาง อบต.มีเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนให้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ทำเดิ่นยิ้ม หรือ ลานกว้าง เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆ มีโอกาสออกจากวงจรยาเสพติด หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ จนนำมาสู่การตั้งชื่อว่า “แก๊งลูกวัว” ซึ่งเป็นการรวมตัวของเด็กเยาวชนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ในชุมชน

“ในฐานะท้องถิ่น เราได้มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินการกิจกรรมของเด็กๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน นอกจากนี้ทางท้องถิ่นก็มีการสนับสนุนพาไปดูงานนอกสถานที่ หรือ องค์กรอื่นๆ เช่น บางกอกนี้ดีจัง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กเยาวชนโดยผู้นำชุมชนจะร่วมกันเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆเมื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วกลับมาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน” นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติม

ตลอดปีที่ผ่านมา เหล่าเยาวชนใน “แก๊งลูกวัว”  ได้คิดและออกแบบกิจกรรมมาหลากหลายกิจกรรม โดยมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลัง ตามหลักคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยกิจกรรมที่ทำมาอย่างสม่ำเสมอคือ “เดิ่นยิ้ม” วิถีชุมชนคนคอกวัว   ซึ่ง เดิ่นยิ้ม ของ เด็กๆและเยาวชน แก๊งลูกวัว จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์และผลิตผลต่างๆในชุมชนมาวางขาย ทั้งผักปลอดสารพิษ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน  รวมไปถึงเป็นพื้นที่ สำหรับ การละเล่นศิลปะพื้นที่บ้าน  จัดเวิร์คช็อปทำขนมพื้นบ้าน นอกจากนี้ในพื้นที่ ยังมีกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็นฐานๆ ให้ได้ร่วมสนุก  และมีกำแพงศิลปะความยาว 250 เมตร บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชน ให้ผู้มาเยี่ยมชมเดิ่นยิ้ม ได้เรียนรู้อีกด้วย

รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม กล่าวเพิ่มเติมว่า อบต.หนองกระทุ่ม สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเปิดตลาดมาแล้ว 6 ครั้ง จึงถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ 4 องค์กรหลัก เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ ทำให้บุคคล 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ได้มาเรียนรู้พบปะกัน ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยได้มาก
“ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การนำของมาขายไม่ได้ต้องการกำไร แต่ต้องการมาพบปะพูดคุย เพื่อนๆ พี่น้อง ลูกหลาน มาร้องรำทำเพลงกัน มีความอบอุ่นและความสุขกลับไปบ้านทุกครั้ง” รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากการจัดพื้นที่สร้างสรรค์แล้ว เครือข่ายเยาวชนแก๊งลูกวัว ยังลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ จุดที่มีการมั่วสุม หรือ “จุดยิ้มไม่ออก” โดยเดินไปหาเพื่อน ถามไถ่ แบบเพื่อนถามเพื่อน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน ช่วยเพื่อนให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด รวมไปถึงพา-เพื่อนให้กลับมาเรียนอีกครั้ง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ แก๊งลูกวัว ร่วมกันคิดและทำ

#สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
#สสส