12 หมู่บ้าน รวมใจเป็นหนึ่ง ในการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ตามสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันได้อย่างน่าทึ่ง

 

สสส. มะเกลือใหม่ Final_compressed