6_แนวทางการนำใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น_ธ.ค 61