7_คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วนฯ(RECAP) บ้านมั่_compressed