“ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เยาวชนกลุ่มนี้จะไปมีส่วนร่วมแทบจะทุกส่วน ทั้งในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนของแม่บ้าน เรียกได้ว่ายุ่งไปทุกเรื่อง เอ่ยปากง่ายใจดี จิตสาธารณะ” นี่คือส่วนหนึ่งของคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่เห็นการอาสาเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนถิ่นฐานบ้านเกิดของกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยเต่า ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เรื่องราวของกลุ่มเยาวชน ที่อาจเริ่มต้นด้วยกีฬา แต่กีฬาได้นำพาให้พวกเขากลายเป็นจิตอาสา เข้ามาร่วมทำงานกับผู้ใหญ่ในชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ทำให้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้กับชุมชน จนเกิดเป็น “หมู่บ้านจัดการตนเองห้วยเต่า กำปง กีตอ”